Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 • 1. Název
  Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun
 • 2. Důvod a způsob založení

  poskytování předškolního a základního vzdělávání

  příspěvková organizace zřízena 1.1.2003

  Součásti právního subjektu: je mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna

  Zřizovatel: Městys Karlštejn

 • 3. Organizační struktura
 • 4. Kontaktní spojení
  Karlštejn 67
  26718 Karlštejn
  Telefon: 311 681 272
  Mobilní telefon: 731 415 015
  E-mail: reditelna@skolakarlstejn.cz
  WWW: skolakarlstejn.cz
  ID Datové schránky: r9bmeaz
  • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
   Karlštejn 67
   26718 Karlštejn
  • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
   Karlštejn 67
   26718 Karlštejn
  • 4.3 Úřední hodiny
  • 4.4 Telefonní čísla
   311 681 272
   731 415 015
  • 4.5 Adresa internetové stránky
   skolakarlstejn.cz
  • 4.6 Adresa podatelny
  • 4.7 Elektronická adresa podatelny

   reditelna@skolakarlstejn.cz

  • 4.8 Datová schránka
   ID Datové schránky: r9bmeaz
 • 5. Případné platby lze poukázat
  51-4869200277/0100 (Komerční banka, a.s.)
 • 6. IČO
  70997454
 • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
  Nejsme plátci DPH
 • 8. Dokumenty
  • 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
   Není definováno
  • 8.2 Rozpočet
 • 9. Žádosti o informace
 • 10. Příjem podání a podnětů

  Stížnosti a oznámení (v ústní a písemné formě) vyřizuje ředitelka školy Mgr.Jiřina Janovská

  Podatelna

 • 11. Předpisy
  • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy
  • 11.2 Vydané právní předpisy
 • 12. Úhrady za poskytování informací
  • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
  • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
 • 13. Licenční smlouvy
  • 13.1 Vzory licenčních smluv
  • 13.2 Výhradní licence
 • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • Poskytnuté informace

  Místo a způsob získávání informací: informace veřejnosti poskytuje ředitelka školy Mgr.Jiřina Janovská, nebo řídící učitelka MŠ Marcela Hašlerová

 • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
  Služby veřejné správy na portal.gov.cz
 • Formuláře
  Formuláře nejsou k dispozici.
 • Opravné prostředky