Obsah

Základní škola

Karlštejn 67, 267 18
Tel.: 311 681 272,
Mob. 731 415 015

Dat.schránka: r9bmeaz

reditelna@skolakarlstejn.cz 

Ředitelka školy
Mgr. Jiřina Janovská
Tel.: 731 415 015

reditelna@skolakarlstejn.cz

Třídní učitelky
I.třída (1. ročník): 
Mgr.Šárka Koláčková

II.třída (2. + 3.ročník): 
Barbora Kolaříková

sborovna@skolakarlstejn.cz

III.třída (4. + 5.ročník): 
Mgr.Jiřina Janovská

reditelna@skolakarlstejn.cz

 

Mateřská škola

Karlštejn 218, 267 18
Tel. 1.třída: 732 132 885
Tel. 2.třída: 734 816 115
 

Řídící učitelka MŠ
Marcela Hašlerová
Tel.: 723 139 641

ms1@skolakarlstejn.cz

Učitelky MŠ
Klára Klášterková
Jana Štolzová

ms@skolakarlstejn.cz

  

 

Školní jídelna

Karlštejn 218, 267 18
Tel. 311 681 149
jidelna@skolakarlstejn.cz 

Vedoucí školní jídelny
Kamila Malá 
Tel. 311 681 149

jidelna@skolakarlstejn.cz 

 

Školní družina

Karlštejn 67, 267 18
Tel. 732 902 105
 

Vychovatelky ŠD

Jitka Topolová
Bc. Lenka Mihalíková

druzina@skolakarlstejn.cz

 

 

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ VLČEK & PARTNERS S.R.O.
NA ROUDNÉ 443/18, PLZEŇ 301 00
TEL.: 602 627 213
EMAIL: DPO@AKVLCEK.CZ