Obsah

Základní škola

Základní škola Karlštejn je školou poskytující vzdělávání žákům v 1.-5.ročníku s uplatněním organizační formy málotřídního vzdělávání. Je školou dvoutřídní, spojování ročníků je určováno počtem dětí v jednotlivých ročnících s přihlédnutím na výhodnost tohoto spojení vzhledem k potřebám dětí a vzhledem k obsahové stránce učiva.
Škola je od 1.1.2003 integrována s mateřskou školou se dvěma odděleními pro 40 dětí, součástí je také školní jídelna a školní družina se dvěma odděleními.

Základní škola se nachází v centru obce na pěší zóně ve staré historické budově z roku 1837, kdy byla pro tyto účely vystavěna a kterým po celou dobu sloužila. Technický stav budovy je po celkové rekonstrukci z r.2004 velmi dobrý.
Materiálně technické podmínky jsou na dobré úrovni. Ze čtyř učeben jsou dvě využívány jako kmenové třídy, jedna slouží jako počítačová s dvanácti žákovskými a jedním učitelským počítačem v síti s přístupem na Internet, e-mail, laserovou tiskárnou, kopírkou a skenerem. Tyto prostory dále slouží i jako jazyková učebna s jazykovým pultem pro učitele a žákovskými sluchátky. V této místnosti je také školní žákovská knihovna s poměrně vysokým počtem knih, výukovým i zábavným softwarem. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny výkonnými počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi. Třetí učebena je využívána pro pro výtvarný a keramický kroužek a také jako družina pro druhé oddělení. První oddělení školní družiny (s větším počtem žáků)využívá svoji vlastní samostatnou místnost v prostorách školy. K budově náleží malé školní hřiště s umělým povrchem, lavičkami a herními prvky pro děti.

Mateřská škola se nachází na břehu řeky Berounky mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Je tvořena dvěma smíšenými odděleními s celkovou kapacitou 40-ti dětí a je plně naplněna. Děti zařazujeme do skupin s přihlédnutím k jejich potřebám tak, aby jim mohly být poskytovány přirozené podmínky pro socializaci, která je hlavním přínosem předškolního vzdělávání. Školka je vybavena vhodným nábytkem, hračkami i didaktickými pomůckami, má také poměrně rozsáhlou knihovnu s dětskou literaturou. Budova je obklopena rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy, pískovištěm a různými herními prvky.

Novinky

27.08.2019

Začátek školního roku 1

Začátek školního roku 2019/2020

2.9.2019 8:00 - 9:00

Detail

17.04.2019

VELIKONOČNÍ KRASLICE

VELIKONOČNÍ KRASLICE

17.4. nás navštívila paní Eva Junová, předvedla svoji nádhernou sbírku velikonočních kraslic a krásně tím doplnila naše dnešní povídání o Velikonocích.

Detail

18.02.2019

Informace

2.pololetí 2018/2019

Detail

12.02.2019

Cestovatelská beseda 1

Cestovatelská beseda

Cesta po Kalinfornii

Detail

03.02.2019

Změna dělení tříd a rozvrhu 1

Změna dělení tříd a rozvrhu

Od 1.2.2019 dochází ke změně dělení tříd a rozvrhu.

Detail

Kalendář akcí

26.09.2019

Plavání

Plavání

Detail

03.10.2019

Plavání

Plavání

Detail

10.10.2019

Plavání

Plavání

Detail

17.10.2019

Plavání

Plavání

Detail

24.10.2019

Plavání

Plavání

Detail

Fotogalerie

28.06.2019

Stanování

Stanování

Od 19.6.do 21.6.2019 jsme prožili krásné tři dny pod stany na Malé Americe. Letos se z nás stali Indiáni.

Detail

27.06.2019

Farmapark Soběhrdy

Farmapark Soběhrdy

10.června 2019 jsme jeli autobusem na celodenní výlet do Farmaparku Soběhrdy.

Detail

03.06.2019

Pentatlon 2019

Pentatlon 2019

28.5.2019 se vybraní žáci zúčastnili atletické soutěže Pentatlon družstev, kterou pořádala ZŠ Tmaň.I dyž nám počasí moc nepřálo, všichni podávali skvělé výkony ve všech disciplínách a moc jsme si to užili.

Detail

14.05.2019

Dopravní hřiště Beroun

Dopravní hřiště Beroun

Žáci 4. a 5. ročníku se v pondělí 13.5. zúčastnili praktického výcviku bezpečného chování v silničním provozu na dopravním hřišti v Berouně. Ti nejlepší obdrželi "Průkaz cyklisty", všichni si odnesli drobné odměny a skvělý zážitek.

Detail

17.04.2019

Velikonoce

Velikonoce

Ukázka kraslic

Detail