Obsah

Naše škola

Základní škola Karlštejn je školou poskytující vzdělávání žákům v 1.-5.ročníku s uplatněním organizační formy málotřídního vzdělávání. Je školou trojtřídní, spojování ročníků je určováno počtem dětí v jednotlivých ročnících s přihlédnutím na výhodnost tohoto spojení vzhledem k potřebám dětí a vzhledem k obsahové stránce učiva.
Škola je od 1.1.2003 integrována s mateřskou školou se dvěma odděleními pro 40 dětí, součástí je také školní jídelna a školní družina se dvěma odděleními.

Základní škola se nachází v centru obce na pěší zóně ve staré historické budově z roku 1837, kdy byla pro tyto účely vystavěna a kterým po celou dobu sloužila. Technický stav budovy je po celkové rekonstrukci z r.2004 velmi dobrý.
Materiálně technické podmínky jsou na dobré úrovni. Ze čtyř učeben jsou tři využívány jako kmenové třídy, jedna slouží jako počítačová s dvanácti žákovskými a jedním učitelským počítačem v síti s přístupem na Internet, e-mail, laserovou tiskárnou, kopírkou a skenerem. Tyto prostory dále slouží i jako jazyková učebna s jazykovým pultem pro učitele a žákovskými sluchátky. V této místnosti je také školní žákovská knihovna s poměrně vysokým počtem knih, výukovým i zábavným softwarem. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny výkonnými počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi. Třetí učebena je využívána pro pro výuku  hry na hudební nástroj ZUŠ.První oddělení ŠD využívá vlastní prostory ve staré budově ZŠ. Druhé oddělení má k dispozici zrekonstruované prostory bývalé pekárny. K budově náleží  školní dvůr a malé hřiště s umělým povrchem, lavičkami a herními prvky pro děti.

Mateřská škola se nachází na břehu řeky Berounky mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Je tvořena dvěma smíšenými odděleními s celkovou kapacitou 40-ti dětí a je plně naplněna. Děti zařazujeme do skupin s přihlédnutím k jejich potřebám tak, aby jim mohly být poskytovány přirozené podmínky pro socializaci, která je hlavním přínosem předškolního vzdělávání. Školka je vybavena vhodným nábytkem, hračkami i didaktickými pomůckami, má také poměrně rozsáhlou knihovnu s dětskou literaturou. Budova je obklopena rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy, pískovištěm a různými herními prvky.

Novinky

 

         23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

               Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Kalendář akcí

31.01.2023

Vysvědčení

Výpis z vysvědčení za I. pololetí - poslední vyučovací hodina

Detail

03.02.2023

Pololetní prázdniny

Pololetní prázdniny

Detail

Fotogalerie

09.12.2022

Živý betlém na hradě Karlštejn 9.12.2022

Živý betlém na hradě Karlštejn 9.12.2022

Žáci 4. a 5. třídy jako "Živý betlém" na hradě Karlštejn.

Detail

09.12.2022

Mikulášská nadílka ve škole 5.12.2022

Mikulášská nadílka ve škole 5.12.2022

Návštěva čertů, Mikuláše a andělů

Detail

30.11.2022

Vánoční školní jarmark dne 27.11.2022

Vánoční školní jarmark dne 27.11.2022

Vánoční setkání s rodiči.

Detail

30.11.2022

Zdobení vánočního stromečku na hradě Karlštejn 25.11.2022

Zdobení vánočního stromečku na hradě Karlštejn 25.11.2022

Odpolední zdobení vánočního stromečku na hradě Karlštejn. Opět jsme donesli námi vyrobené keramické ozdoby a BETLÉM . Ten loňský zdobí vánoční výstavu na hradě Karlštejn.

Detail