Obsah

Naše škola

Základní škola Karlštejn je školou poskytující vzdělávání žákům v 1.-5.ročníku s uplatněním organizační formy málotřídního vzdělávání. Je školou trojtřídní, spojování ročníků je určováno počtem dětí v jednotlivých ročnících s přihlédnutím na výhodnost tohoto spojení vzhledem k potřebám dětí a vzhledem k obsahové stránce učiva.
Škola je od 1.1.2003 integrována s mateřskou školou se dvěma odděleními pro 40 dětí, součástí je také školní jídelna a školní družina se dvěma odděleními.

Základní škola se nachází v centru obce na pěší zóně ve staré historické budově z roku 1837, kdy byla pro tyto účely vystavěna a kterým po celou dobu sloužila. Technický stav budovy je po celkové rekonstrukci z r.2004 velmi dobrý.
Materiálně technické podmínky jsou na dobré úrovni. Ze čtyř učeben jsou tři využívány jako kmenové třídy, jedna slouží jako počítačová s dvanácti žákovskými a jedním učitelským počítačem v síti s přístupem na Internet, e-mail, laserovou a 3D tiskárnou, kopírkou a skenerem. Tyto prostory dále slouží i jako jazyková učebna s jazykovým pultem pro učitele a žákovskými sluchátky. V této místnosti je také školní žákovská knihovna s poměrně vysokým počtem knih, výukovým i zábavným softwarem. Dvě kmenové učebny jsou vybaveny výkonnými počítači s připojením na internet a interaktivními tabulemi. Třetí učebena je využívána pro pro výuku  hry na hudební nástroj ZUŠ.První oddělení ŠD využívá vlastní prostory ve staré budově ZŠ. Druhé oddělení má k dispozici zrekonstruované prostory bývalé pekárny. K budově náleží  školní dvůr a malé hřiště s umělým povrchem, lavičkami a herními prvky pro děti.

Mateřská škola se nachází na břehu řeky Berounky mezi obecním úřadem a hasičskou zbrojnicí. Je tvořena dvěma smíšenými odděleními s celkovou kapacitou 40-ti dětí a je plně naplněna. Děti zařazujeme do skupin s přihlédnutím k jejich potřebám tak, aby jim mohly být poskytovány přirozené podmínky pro socializaci, která je hlavním přínosem předškolního vzdělávání. Školka je vybavena vhodným nábytkem, hračkami i didaktickými pomůckami, má také poměrně rozsáhlou knihovnu s dětskou literaturou. Budova je obklopena rozlehlou zahradou se vzrostlými stromy, pískovištěm a různými herními prvky.

Novinky

         PLAVECKÝ VÝCVIK : 2. - 5. ročník

Plavecká výuka proběhne vždy v úterý 9,45 – 11,15hod.
Termíny : 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11.

 

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (31.5 kB)

 

 

 

ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (30.5 kB)

Kalendář akcí

15.12.2023

Živý Betlém

Představení na hradě

Detail

17.12.2023

Adventní jarmark

Setkání rodičů, dětí, školy, ....

Detail

Fotogalerie

13.11.2023

Podzimní směs

Podzimní směs

Nahlédnutí do podzimního času ve škole.

Detail

06.11.2023

Putování s panem starostou po Brdech 4.11.2023

Putování s panem starostou po Brdech 4.11.2023

Víkendový výlet s panem starostou Čvančarou po krásných Brdech.

Detail

06.11.2023

Divadelní představení HURVÍNEK A KRÁL BLECHA 2.11.2023

Divadelní představení HURVÍNEK A KRÁL BLECHA 2.11.2023

Výlet do Prahy do divadla Spejbla a Hurvínka

Detail

06.11.2023

Výlet na Říp  21.10.2023

Výlet na Říp 21.10.2023

Víkendový výlet na horu Říp

Detail