Obsah

Aktuality

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 11. LEDNA 2021 DO 22. LEDNA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 Informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. do 22. ledna i nadále probíhá ve stejném režimu jako v období od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 

 

 

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020  se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole.

Tím i naše škola přechází  na distanční výuku.

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Distanční výuka je povinná.

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

 

 

Informace pro rodiče – 1.pololetí 2020/2021

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

Ředitelské volno: 14. – 16.9.2020 . V těchto dnech uspořádá Domeček Hořovice výlety, na které své děti budete moci přihlásit – bližší info pí.Eva Knopová Tel.: 725 482 037 (Rokycany, Hořovice, Neumětely??? – bude upřesněno, cena max. 250/den včetně oběda)

Podzimní prázdniny: 29.-30.10.2020, , Vánoční prázdniny : 23.12.2020 – 3.1.2021 ,  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29.1.2021 , jarní prázdniny 15.2. – 21.2.2021, Velikonoční prázdniny připadnou 1.4.2021. Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne v středu 1. září 2021.

Výpis z vysvědčení za I.pololetí: 28.1.2021 – 4.vyučovací hodina (tzn.-vyučování všech ročníků končí v 11.40hod, provoz šk.družiny normální)

Pedagogické rady (konference):                                 Konzultační hodiny:

1.čtvrtletí:  19.11.2020                                                  3.11.2020 – 13.00 – 16:30hod

2.čtvrtletí:  25.1.2021                                                    19.1.2021 – 13:00 – 16:30hod

 

Přesnou hodinu konzultace je třeba domluvit s tř.učitelem popřípadě s vyučujícím telefonicky.  Klasické třídní schůzky se v tomto pololetí konat nebudou.  Nicméně v případě potřeby poradit se, informovat,… neváhejte zavolat. Kontakty na: kontakty/, nebo v žákovských knížkách

Plavecká výuka proběhne vždy  ve čtvrtek       9,55 - 11,25hod.

Termíny :   : 3.9., 10.9., 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 15.10., 22.10., 5.11.,

náhradní termín za 29.10.( podzim.prázdniny)   bude 27.10. 9,55 - 11,25 hod.

.

Platby obědů:

Platba převodem na účet školy – 550,- Kč záloha (všichni žáci) – jednorázově v září (co nejdříve),

do 15.9. na říjen a dále vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet ZŠ a MŠ Karlštejn- č.účtu: 51-48 69 200 277/0100          var.symbol: bude přidělen v 1.zářijovém týdnu (u starších žáků je stejný jako v loňském roce)

(Cena 1 oběda: 1.-4.ročník - 26,- Kč,5.ročník – 28,-Kč) 

Další poplatky:

ŠD – 200,- Kč/měsíc (splatnost 15.9.2016 – 1.000,-Kč za 1.pololetí,

                                                   31.1.2017 – 1000,-Kč za 2.pololetí)

Ranní + odpolední družina – 300,-Kč (bude otevřeno při minimálním počtu 7-ti dětí)

Platba v hotovosti u  vychovatelky ŠD.

100,- Kč/rok  -  na čtvrtky a výtvarný materiál (co nejdříve)- platba v hotovosti u tř.učitelky

Příspěvek SRPDŠ – výše ročního příspěvku bude projednána se školskou radou

 

                                                                                                                        

                                                                                                                     

 

 

Zveřejňuji dokumenty MŠMT:

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Vyhláška o hodnocení žáků v druhém pololetí školního roku 2019/2020

 


 

   
    

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 13 let obdržíte po telefonické dohodě

(tel. 731 415 015)

v ředitelně školy

Ošetřovné:

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec - rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat.

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf.

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy

Pěvecké vystoupení na hradě 1

Pěvecké vystoupení na hradě

Vystoupení pro italskou delegaci z Montecarla
3.11.2019 celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor:
Začátek školního roku 1

Začátek školního roku 2019/2020

2.9.2019
8:00 - 9:00 celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor:
VELIKONOČNÍ KRASLICE

VELIKONOČNÍ KRASLICE

17.4. nás navštívila paní Eva Junová, předvedla svoji nádhernou sbírku velikonočních kraslic a krásně tím doplnila naše dnešní povídání o Velikonocích. celý text

náš tip | 17. 4. 2019 | Autor:

Informace

2.pololetí 2018/2019 celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor:
Cestovatelská beseda 1

Cestovatelská beseda

Cesta po Kalinfornii celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor:
Změna dělení tříd a rozvrhu 1

Změna dělení tříd a rozvrhu

Od 1.2.2019 dochází ke změně dělení tříd a rozvrhu.
celý text

ostatní | 3. 2. 2019 | Autor: J.Janovská
#

11.1.2019 - Cestovatelská beseda

Dnes žáky 3.-5.ročníku navštivil kapitán malé plachetnice jménem Emily, který se v listopadu vydal na závod ARC 2018 a děti sledovaly jeho cestu na internetu, fandily mu a držely palce. celý text

ostatní | 11. 1. 2019 | Autor: J.Janovská