Obsah

  AKTUALITY

 PLAVECKÝ VÝCVIK: 2. - 5. ročník

Plavecká výuka proběhne vždy v úterý 9,45 – 11,15hod.
Termíny : 12.9., 19.9., 26.9., 3.10., 10.10., 17.10., 24.10., 31.10., 7.11., 14.11.

(BUDEME POTŘEBOVAT ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST)

Informace pro rodiče – 1.pololetí 2023/2024

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

Podzimní prázdniny: 26.-27.10.2023 , Vánoční prázdniny : 23.12.2023 – 2.1.2024 ,  

Výpis z vysvědčení za I.pololetí: 31.1.2024 – 4.vyučovací hodina (tzn.-vyučování všech ročníků končí v 11.40hod, provoz šk.družiny normální)

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.2..2024 ,

jarní prázdniny 11.3. – 17.3.2024, 

Velikonoční prázdniny připadnou 28.3.2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1.9.2024.
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Ředitelské volno: 29.9.2023

 

Třídní schůzky:

11.9.2023 16:00hod

Informace o šk.roce, zájmové kroužky, plavání, SRPDŠ…

 

Pedagogické rady :                                                          Konzultační hodiny:                                

1.čtvrtletí:  13.11.2023                                                     27.11.2023 – 13.00 – 16:30hod

2.čtvrtletí:  29.1.2024                                                    22.1.2024 – 13:00 – 16:30hod

 

 

Přesnou hodinu konzultace je třeba domluvit s tř.učitelem popřípadě s vyučujícím telefonicky.  Klasické třídní schůzky se v tomto pololetí konat nebudou.  Nicméně v případě potřeby poradit se, informovat,… neváhejte zavolat. Kontakty na: kontakty/, nebo v žákovských knížkách

.Platby obědů:

Platba převodem na účet školy – 600,- Kč záloha (všichni žáci) – jednorázově v září (co nejdříve),

a do 15.9. na říjen, dále vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet ZŠ a MŠ Karlštejn- č.účtu: 51-48 69 200 277/0100          var.symbol: bude přidělen v 1.zářijovém týdnu (u starších žáků je stejný jako v loňském roce)

(Cena 1 oběda: 1.-4.ročník - 29,- Kč,5.ročník – 31,-Kč) 

Další poplatky:

ŠD – 200,- Kč/měsíc (splatnost 15.9.2023 – 1.000,-Kč za 1.pololetí,

                                                   31.1.2024 – 1000,-Kč za 2.pololetí)

Ranní + odpolední družina – 1.500,-Kč (bude otevřeno při minimálním počtu 7-ti dětí)

Platba v hotovosti u  vychovatelky ŠD.

100,- Kč/rok  -  na čtvrtky a výtvarný materiál (co nejdříve)- platba v hotovosti u tř.učitelky

Příspěvek SRPDŠ – výše ročního příspěvku bude projednána na třídních schůzkách

100,- Kč – vratná záloha na klíček od šatny

 


                            ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (31.5 kB)

 

                           ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (30.5 kB)

    

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

 

 

                                                                           

                                               

 

 

 

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy

Plavecký výcvik

PLAVECKÝ VÝCVIK: 2. - 5. ROČNÍK celý text

ostatní | 31. 7. 2023 | Autor: