Obsah

Aktuality

                      

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

 Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.  

(«лекс Україна» - освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи Základní škola a Mateřská škola Karlštejn

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: ……14.6.2022……13:00 – 16:00 hod……………………

Místo zápisu / Місце запису: ……ZŠ Karlštejn, Karlštejn 67………………………....

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: ………1…………

Organizace zápisu / Порядок запису:

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)   vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

 

V /м. Karlštejně……dne/дата…30.5.2022………………….                   

Ředitel základní školy / Директор початкової школи              Mgr.Jiřina Janovská

 

 

 

                                                                            Informace pro rodiče - ZŠ

II.POLOLETÍ 2021/2022

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

Jarní prázdniny 28.2. – 6.3.2022

Velikonoční prázdniny 14.4. – 18.4.2022

hlavní prázdniny – 1.7. -  31.8. 2022 (zahájení šk.roku 2022/23: 1.9.2022)

 

Třídní schůzky

21. 3. a 6. 6. 2022 – 16.00hod

 (Na osobní konzultaci s vyučujícími můžete přijít kdykoli po telefonické dohodě)      

 

Pedagogické rady (konference):

19.4.2022   13.6.2022     30.6.2022

 

Závěrečné vysvědčení

30.6.2022 - vyučování i celkový provoz školy končí v 9.00hod

 

Škola v přírodě:

27.3. – 3.4.2022 – Platba 4.130,- Kč nejpozději do 10.3. na účet školy: 51 – 48 69 200 277/0100 . Žáci, kteří se nezúčastní, mají vyučování od 8.00hod do 11.40hod (všichni žáci budou spojeni s 1.ročníkem) , školní družina v provozu do 16.30hod

Itálie – Montecarlo

21. – 25.4.2022 (pouze 3. – 5.ročník) zájezd do partnerské obce s návštěvou dalších italských míst(Pisa, Florencie, Lucca, ???) – bližší info v ŽK

Školní výlet:

22. - 24.6.– 3 dny pod stany u myslivecké koliby na „Malé Americe“- v době konání výletu bude škola uzavřena – žáci, kteří se nezúčastní, zůstávají doma – pomoc ze strany rodičů při stavbě stanů vítána. (bližší info na tř.schůzkách 6.6.)

 

Další akce:

19.4. – Zápis do 1.ročníku (15:00 – 18:00hod)

Květen  –  „Poznej svůj kraj“ – pěší výprava do okolí

                   70 let obce Karlštejn

Červen:  „Kuličkový král“ – putovní pohár ZŠ Karlštejn

               

                                   

                     ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022 (142.04 kB)

                                               

INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (182.24 kB)

                                                       (zákaz látkových roušek)

 

 

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

  

V případě uzavření školy potvrzujeme "Žádost o ošetřovné" po telefonické dohodě

(tel. 731 415 015)

v ředitelně školy

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

 89 628 5 - Žádost ošet<0159>ovné - uzav<0159>ení školy.indd (cssz.cz)

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy

Pěvecké vystoupení na hradě 1

Pěvecké vystoupení na hradě

Vystoupení pro italskou delegaci z Montecarla
3.11.2019 celý text

ostatní | 24. 10. 2019 | Autor:
Začátek školního roku 1

Začátek školního roku 2019/2020

2.9.2019
8:00 - 9:00 celý text

ostatní | 27. 8. 2019 | Autor:
VELIKONOČNÍ KRASLICE

VELIKONOČNÍ KRASLICE

17.4. nás navštívila paní Eva Junová, předvedla svoji nádhernou sbírku velikonočních kraslic a krásně tím doplnila naše dnešní povídání o Velikonocích. celý text

náš tip | 17. 4. 2019 | Autor:

Informace

2.pololetí 2018/2019 celý text

ostatní | 18. 2. 2019 | Autor:
Cestovatelská beseda 1

Cestovatelská beseda

Cesta po Kalinfornii celý text

ostatní | 12. 2. 2019 | Autor:
Změna dělení tříd a rozvrhu 1

Změna dělení tříd a rozvrhu

Od 1.2.2019 dochází ke změně dělení tříd a rozvrhu.
celý text

ostatní | 3. 2. 2019 | Autor: J.Janovská
#

11.1.2019 - Cestovatelská beseda

Dnes žáky 3.-5.ročníku navštivil kapitán malé plachetnice jménem Emily, který se v listopadu vydal na závod ARC 2018 a děti sledovaly jeho cestu na internetu, fandily mu a držely palce. celý text

ostatní | 11. 1. 2019 | Autor: J.Janovská