Obsah

  AKTUALITY

ZÁPIS

do 1.třídy ZŠ

K A R L Š T E J N

na šk.rok 2024/2025

   se koná dne

     29.4.2024

v 15.00-18.00 hod

  v budově školy

 

Zákonní zástupci, vezměte s sebou:  Váš občanský průkaz, rodný list dítěte a samozřejmě budoucího prvňáčka.

Více informací:    zde  

Typ: DOC dokument, Velikost: 32.5 kB

 

 

 

 

Informace pro rodiče – 2.pololetí 2023/2024

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

 

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.2..2024 ,

jarní prázdniny 11.3. – 17.3.2024, 

Velikonoční prázdniny připadnou 28.3.2024.

Hlavní prázdniny budou trvat od 29. června 2024 do 1.9.2024.
Období školního vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Ředitelské volno: 9. - 10. 5. 2024

 

Pedagogické rady :                                                          Konzultační hodiny:                                

3. čtvrtletí:  15. 4. 2024                                                 

4. čtvrtletí:  17. 6. 2024                                            28. 5. 2024 – 13:00 – 16:30hod

 

Přesnou hodinu konzultace je třeba domluvit s tř.učitelem popřípadě s vyučujícím telefonicky.    V případě potřeby poradit se, informovat,… neváhejte zavolat kdykoli. Kontakty na: kontakty/, nebo v žákovských knížkách

 

Dalčí akce, termíny:

7. 4. - 13. 4. 2024  ŠvP Dvoračky

29. 4. 2024 Zápis k povinné škoklní docházce

17. 5. 2024 Dopravní hřiště Beroun (4. - 5. ročník)

20. 5. 2024 Soutěž EVVO - málotřídní školy (pořádá ZŠ Karlštejn)

7. 6. 2024 Altetická soutěž - málotřídní školy (pořádá ZŠ Tmaň)

19. - 21. 6. 2024 Výlet pod stany - myslivecká střelnice, Malá Amerika

27. 6. 2024 9:00 hod Slavnostní pasování předškoláků, loučení s páťáky - místo konáni hrad Karlštejn - rodiče vítáni

28. 6. 2024 Vydávání vysvědčení, ukončení školního roku (9:00 hod se škola uzavírá)

 

.

 

   

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!                                                           

                                               

 

 

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy

Plavecký výcvik

PLAVECKÝ VÝCVIK: 2. - 5. ROČNÍK celý text

ostatní | 31. 7. 2023 | Autor: