Obsah

  AKTUALITY

         
                            ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE (31.5 kB)

 

                           ROZHODNUTÍ O ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (30.5 kB)

    

Informace pro rodiče - ZŠ

II.POLOLETÍ 2022/2023

 

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

Jarní prázdniny 6.3. – 12.3.2023

Velikonoční prázdniny 6.4 – 10.4.2023

hlavní prázdniny – 1.7. -  3.9.2023 (zahájení šk.roku 2023/24: 4.9.2023)

 

Třídní schůzky

22. 5. 2023 – 16.00hod  (Na osobní konzultaci s vyučujícími můžete přijít kdykoli po telefonické dohodě)      

 

Pedagogické rady (konference):

17.4.2023        12.6.2023      29.6.2023

 

Závěrečné vysvědčení

30.6.2023 - vyučování i celkový provoz školy končí v 9.00hod

 

Škola v přírodě:

26.3. – 2.4.2023 – Doplatek 2 000,- Kč nejpozději do 3.3. na účet školy: 51 – 48 69 200 277/0100 . Žáci, kteří se nezúčastní, mají vyučování od 8.00hod do 11.40hod (všichni žáci budou spojeni s 1.ročníkem) , školní družina v provozu do 15:00 hod

Pro žáky, kteří nejedou na školu v přírodě se ve spolupráci s hradem připravuje jeden den velikonoční dílna. (Přesné datum upřesníme)

 

Školní výlet:

21. - 23.6.– 3 dny pod stany u myslivecké koliby na „Malé Americe“- v době konání výletu bude škola uzavřena – žáci, kteří se nezúčastní, zůstávají doma – pomoc ze strany rodičů při stavbě stanů vítána. (bližší info na tř.schůzkách 22. 5.)

 

Další akce:

24. 4. 2023 – Zápis do 1.ročníku (15:00 – 18:00hod)

Květen  –  „Poznej svůj kraj“ – pěší výprava do okolí                

Červen:  „Kuličkový král“ – putovní pohár ZŠ Karlštejn

O dalších případných akcích budeme informovat v ŽK, web školy, mail….

              

 

 

Informace pro rodiče – 1.pololetí 2022/2023

Termíny prázdnin/ředitelské volno:

Podzimní prázdniny: 26.-27.10.2022, , Vánoční prázdniny : 23.12.2022 – 2.1.2023 ,  Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3.2..2023 , jarní prázdniny 6.3. – 12.3.2023, Velikonoční prázdniny připadnou 6.4.2023. Hlavní prázdniny budou trvat od 1. července 2023 do 3.9.2023.
Období školního vyučování ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

Ředitelské volno: 18.11.2022

 

Výpis z vysvědčení za I.pololetí: 31.1.2023 – 4.vyučovací hodina (tzn.-vyučování všech ročníků končí v 11.40hod, provoz šk.družiny normální)

Pedagogické rady (konference):                                 Konzultační hodiny:                                

1.čtvrtletí:  16.11.2022                                                  29.11.2022 – 13.00 – 16:30hod

2.čtvrtletí:  24.1.2023                                                    10.1.2023 – 13:00 – 16:30hod

 

Přesnou hodinu konzultace je třeba domluvit s tř.učitelem popřípadě s vyučujícím telefonicky.  Klasické třídní schůzky se v tomto pololetí konat nebudou.  Nicméně v případě potřeby poradit se, informovat,… neváhejte zavolat. Kontakty na: kontakty/, nebo v žákovských knížkách

.

Platby obědů:

Platba převodem na účet školy – 600,- Kč záloha (všichni žáci) – jednorázově v září (co nejdříve),

a do 15.9. na říjen, dále vždy do 15. dne v měsíci na následující měsíc na účet ZŠ a MŠ Karlštejn- č.účtu: 51-48 69 200 277/0100          var.symbol: bude přidělen v 1.zářijovém týdnu (u starších žáků je stejný jako v loňském roce)

(Cena 1 oběda: 1.-4.ročník - 29,- Kč,5.ročník – 31,-Kč) 

Další poplatky:

ŠD – 200,- Kč/měsíc (splatnost 15.9.2021 – 1.000,-Kč za 1.pololetí,

                                                   31.1.2022 – 1000,-Kč za 2.pololetí)

Ranní + odpolední družina – 300,-Kč (bude otevřeno při minimálním počtu 7-ti dětí)

Platba v hotovosti u  vychovatelky ŠD.

100,- Kč/rok  -  na čtvrtky a výtvarný materiál (co nejdříve)- platba v hotovosti u tř.učitelky

Příspěvek SRPDŠ – 100,- Kč

 

 

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

informujeme Vás o vzniku klíčových dokumentů pro území SO ORP Beroun v oblasti školství a vzdělávání, které byly zpracovány městem Beroun v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II., CZ.02.03.68/0.0/0.0/17_047/0009711, OP VVV. Tyto dokumenty definují priority, strategické cíle a související opatření pro následující období do roku 2025, které povedou ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání v našich školách.

Dokumenty jsou uveřejněny na webových stránkách projektu na tomto odkaze: http://www.mapberoun.cz/k-pripominkovani/.

Případné připomínky lze uplatnit do 11.9.2022 prostřednictvím formuláře dostupného na odkaze: MAP_Připomínkové řízení k dokumentaci pro ŘV MAP v 09/2022 (google.com).

Předem velice děkujeme za Váš zájem o problematiku!

 

 

                                                                           

                                               

 

 

 

       Ke komunikaci s vyučujícími a třídními učiteli využívejte školních účtů a kontaktů uvedených na stránkách školy. 

 

Jménem svým a jménem všech pedagogických pracovníků školy děkuji rodičům za spolupráci

 

  

V případě uzavření školy potvrzujeme "Žádost o ošetřovné" po telefonické dohodě

(tel. 731 415 015)

v ředitelně školy

 

Podrobnosti včetně tiskopisu, který potvrzuje škola, jsou k dispozici na

 89 628 5 - Žádost ošet<0159>ovné - uzav<0159>ení školy.indd (cssz.cz)

 

 

 

 

 

 

                                                                           

 

 

               

 

Zprávy