Obsah

Školní družina

Na naší základní škole pracují dvě oddělení školní družiny pod vedením kvalifikované vychovatelky s dlouholetou praxí. Celková kapacita školní družiny je 60 žáků a mohou ji navštěvovat žáci 1. – 5. ročníku.

V letošním školním roce školní družinu navštěvuje 49 žáků z celkového počtu 54 žáků na škole. ŠD je umístěna v přízemí školy v prostorné místnosti sloužící pouze tomuto účelu.

Druhé oddělení školní družiny využívá ke své činnosti nově zrekonstruovanou budovu bývalé pekárny.

Ke své činnosti ŠD využívá i přilehlou keramickou dílnu.

V rámci družiny mohou děti navštěvovat 3 zájmové kroužky - keramický, sportovní a anglický jazyk.

Provoz školní družiny

Pondělí až pátek

6.45 – 7.45 hod   11.45 – 16.30 hod.

Odpolední odchod ze školní družiny: 

11:45 - 13:00 hod  a  15:00 - 16:30hod

Kontakt

Mobil :    732 902 105

E-mail: druzina@skolakarlstejn.cz

Informace

Kroužky – Sportovní hry, anglický jazyk a keramický kroužek   (více zde)

Platba ŠD  – 200 Kč měsíčně, resp.300,-Kč/měsíc, placeno ve dvou splátkách září a leden do 15. dne každého uvedeného měsíce v hotovosti u paní vychovatelky Jitky Topolové