Obsah

Povinné údaje

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Karlštejn, okres Beroun

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Městys Karlštejn, Karlštejn 185, 267 18 Karlštejn

Důvod založení: poskytování předškolního a základního vzdělávání

Příspěvková organizace zřízena 1.1.2003

3. Organizační struktura

Základní škola, Mateřská škola, Školní družina, Školní jídelna

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Karlštejn
Karlštejn 67
267 18 Karlštejn

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Karlštejn
Karlštejn 67
267 18 Karlštejn

4.3 Úřední hodiny

V měsících leden - červen a září - prosinec.

Pondělí: 11:00 – 14:00
Úterý: 11:00 – 13:00
Čtvrtek: 8:00 – 13:00

4.4 Telefonní čísla

Tel.: ZŠ – 311 681 272, 731 415 015
Tel.: MŠ 1.třída – 732 132 885
Tel.: MŠ 2.třída – 734 816 115
Tel.: ŠJ – 311 681 149

4.6 Adresa internetové stránky

www.skolakarlstejn.cz

4.7 Adresa e-podatelny

reditelna@skolakarlstejn.cz

4.8 RED IZO

600042880

4.9 Datová schránka

r9bmeaz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 51-4869200277/0100

6. IČ

70997454

7. DIČ

Nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

9. Žádosti o informace

Informace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách nebo elektronicky na e-mail reditelna@skolakarlstejn.cz.

Informace veřejnosti poskytuje ředitelka školy Mgr.Jiřina Janovská, nebo řídící učitelka MŠ Marcela Hašlerová.

11. Opravné prostředky

Lze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.

12. Formuláře ke stažení

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Platné a účinné znění správního řádu na portálu veřejné správy

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpis

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Informace jsou poskytovány zdarma.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017