Obsah

Mezinárodní spolupráce a dlouhodobé projekty

Na škole pravidelně probíhají každoroční akce:

 • Čertí škola
 • Vánoční diskotéka pořádána nejstaršími žáky
 • Vánoční dílna – výrobky s vánoční tematikou
 • Těšíme se na prvňáky – výroba dárků k zápisu, návštěva budoucích prvňáčků v naší škole, příprava programu k zápisu
 • Škola v přírodě s různým tematickým zaměřením
 • Velikonoční dílna – výroba dárků, výrobky s velikonoční tematikou
 • Školní výlet pod stany s různým tematickým zaměřením
 • Obec a okolí – návštěva nejvýznamnějších míst v blízkém okolí, zakreslování do map, popis historických památek, tvorba publikace,…

Dlouhodobé projekty:

 • Jednou za dva roky představení souboru „Divadýlko“
 • Plavecký výcvik
 • Noc na Karlštejně – strašidelný hrad
 • Mezinárodní spolupráce se základní a mateřskou školou v Montecarlu (Itálie), Mylau (Německo), Althen des Paluds (Francie) – výměna drobných vlastnoručně vyrobených dárků, dopisy, výměna zkušeností mezi pedagogy, plánovány výměnné zájezdy dětí (v roce 2008 se takovýto zájezd uskutečnil mezi námi a Itálií, kdy české děti strávily v Itálii 10 dní, a italské děti byly v Karlštejně asi týden, v roce 2016 návštěva žáků v partnerském městě Mylau. Další návštěva naší školy v Montecarlu proběhla v r. 2022 )

Kromě toho na škole probíhají i jiné akce, např. kulturní vystoupení na „Vítání občánků“, Karlštejnský advent, Karlštejnské máje, oslava Dne dětí, návštěvy kin, divadel, výstav, exkurze, slavnostní zahájení a ukončení školního roku za přítomnosti starosty obce, den otevřených dveří a řada drobnějších projektů v rámci výuky. Škola se účastní různých soutěží, kde sbírá i velmi pěkné úspěchy, např. soutěže pěvecké, výtvarné, recitační, sportovní (v roce 2016 jsme získali 3.místo v krajském finále Mc´DonaldCupu),…
Od roku 2009 úzce spolupracujeme s málotřídními školami z okolí. Konkrétně ZŠ a MŠ Tmaň, ZŠ Hýskov, ZŠ Nižbor, s nimiž jsme podepsali smlouvu o vzájemné spolupráci a každoročně pořádáme „Turnaj málotřídních škol ve vybíjené“ .

ZAPOJILI JSME SE DO TĚCHTO PROJEKTŮ.

logo česko čte dětemrecyklohraniprisahaitalyovoce