Obsah

Zájmové kroužky  2021-2022

Všechny kroužky začínají až v měsíci říjnu

 

PONDĚLÍ      12:15 – 13:00hod     ANGLIČTINA I.  (p.uč. Koláčková)

                     13:00 - 13:45 hod   ANGLIČTINA II. (p.uč. Koláčková)

                   

 SUDÉ ÚTERÝ     13:30 – 15:30hod       SPORTOVNÍ HRY (p. uč. Kolaříková)    

 LICHÉ ÚTERÝ    13:00 - 15:00 hod     KERAMIKA I. (p. uč. Mihalíková)

                           15:30 - 17:30 hod       KERAMIKA II.  (p. Eva Knopová)                 

                                  

STŘEDA      12:00 – 12:45 hod    DOUČOVÁNÍ  (p. uč. Koláčková)     ZAČÍNÁ JIŽ 22.9.2021